Elektrik Eğitimi alanında lisansüstü eğitim ve öğretim programlarını yürüten Anabilim Dalının misyonu; nitelikli araştırmacılar ve derin mesleki bilgiye ve becerisine sahip bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak, eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teşvik etmek ve organizasyonunu sağlamaktır.

Elektrik Eğitimi Anabilim Dalının Vizyonu

Üstün nitelikli ve aldığı eğitimin mesleğini ve yaşam kalitesini geliştireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunlarının alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlayan, yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilgi ve beceri insanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve araştırmalarıyla saygın bir Anabilim Dalı olmaktır.