Lisansüstü Eğitime Başvuru Koşulları

 

Başvurabilecek Lisans Programları

  • Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Fizik Eğitimi
  • Fizik Bölümü
  • Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Fizik Mühendislikleri

 Başvuru İçin

Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz)

LES & ALES Puanı  LES>=55 veya ALES>=60
Yabancı Dil   (ÜDS vb.) Puanı KPDS-ÜDS-TOEFL (ÜDS karşılığı) sınavlardan birisine girmiş olmak
Lisans Not Ortalaması   >=2.5
Referans Mektubu 2 Adet
Niyet Mektubu Yok

SONUÇ = (ALES*50%) + (Y.Dil*15%) + (Lisans Ort.*15%) + (Mülakat*20%)

 

Doktora

LES & ALES Puanı  LES>=55 veya ALES>=65
Yabancı Dil   (ÜDS vb.) Puanı >=55
Y.Lisans Not Ortalaması   >=3.0
Referans Mektubu 3 Adet
Niyet Mektubu Var
SONUÇ = (ALES*50%) + (Y.Dil*10%) + (Y.Lisans Ort.*10%) + (Mülakat*30%)

 

Lisans Sonrası Doktora

LES & ALES Puanı  LES>=60 veya ALES>=70
Yabancı Dil   (ÜDS vb.) Puanı >=60
Lisans Not Ortalaması   >=3.5
Referans Mektubu 3 Adet
Niyet Mektubu Var
SONUÇ = (ALES*50%) + (Y.Dil*10%) + (Y.Lisans Ort.*10%) + (Mülakat*30%)