Lisansüstü Eğitim Hakkında Genel Bilgi

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Eğitimi ABD. Elektrik Eğitimi Bölümü mezunlarının lisans üstü çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

Elektrik Eğitimi ABD’da Elektrik Makinalarının Kontrolü, Elektrik Makinalarının ve Manyetik Devrelerin Bilgisayar Destekli Analizi, Tasarımı ve Simülasyonu, Malzemelerin Elektriksel ve Manyetik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Karakterizasyonu konusunda disiplinler arası çalışmalara, Mekatronik, Alternatif Enerji Kaynakları, Aydınlatma ve Tesisat, Otomasyon, Güç Elektroniği ve Yüksek Gerilim Tekniği alanlarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırmaların yürütülmesinde yol gösterilmekte ve bu konularda ülkemizin ihtiyacı olan yetişmiş eleman açığının kapatılması amaçlanmaktadır.

Bölüm mezunları alanlarını ilgilendiren her türlü devlet ve endüstri kuruluşunda istihdam edilebilmekte ve başta üretime yönelik olmak üzere kendi işlerini kurabilmektedirler.

Verilen Dereceler

Elektrik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Derecesi          2 yıl*        (4 yarıyıl)

Elektrik Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi       3 yıl**       (6 yarıyıl)

Elektrik Eğitimi Doktora Derecesi                            4 yıl *       (8 yarıyıl)

 

*   Gerekli şartları sağlayan öğrencilere en fazla 2 yarıyıl ek süre tanınabilir.

** Bu program ikinci eğitim programı içinde yer almaktadır. İkinci eğitim programında eğitim ve öğretim giderleri öğrenci tarafından karşılanmaktadır.